-MADDE 1- TARAFLAR

1.1 - SATICININ:


ÜNVANI        : POSEBNA
ADRESİ        : 
TELEFON    : 05524475112
FAX        :
E-MAİL        :  info@posebna.com
1.2 - ALICININ:
AD-SOYAD    : ……………………….      (TC NO:……………………….. )
ADRESİ        :  
TELEFON    :  
E-MAİL        :  

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

2.1 İş bu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.POSEBNA.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/HİZMET/MAL

3.1. Sözleşmeye konu Malın/Ürünün/Ürünlerin/Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait www.POSEBNA.com internet sitesinde yayınlanmaktadır. 
3.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerli olup süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün/ürünlerin temel özellikleri kampanya süresince incelenebilir ve satışa konu olabilir, iş bu kampanya, kampanyanın bitiş tarihine kadar geçerlidir.
3.3. Sözleşme konusu malın/ürünün/hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı ve sipariş özeti aşağıda gösterilmiştir. Ürün açıklaması;

ÜRÜN KODU    ÜRÜN ADI/ÖZELLİKLERİ

( RENK/CİNS/MODEL)    BİRİM FİYATI (TÜM VERGİLER DAHİL)    SİPARİŞ ADEDİ    KARGO ÜCRETİ    TOPLAM FİYAT

(TÜM VERGİLER + KARGO DAHİL)

11111111111    ……………………    …………….    *****    …………    ……TL

MADDE 4 - ÖDEME (TAHSİLAT)  / TESLİMAT ŞARTLARI

4.1. Sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, Alıcı'nın Satıcı'dan satın almış olduğu Malın/Hizmetin Alıcı'ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur.
4.2. Mal/Hizmet Alıcının işbu sözleşmede belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir. Teslim anında   ALICI’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI’nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun, varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden ve kurulumundan sorumludur.  Ürününün teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk SATICI’ya aittir. Sözleşme konusu ürün, SATICI tarafından eksiksiz ve sağlam teslim edilmesine rağmen ALICI teslimatı kabul etmez ise teslimat için yapılmış masraflardan sorumlu olacağını kabul eder. Teslimatın ALICI dışında bir 3.kişi veya kuruma yapılması talep edilmişse, bu kişilerin de teslimatı kabul etmemesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz ve teslimat için yapılmış olan masraflar ALICI’dan talep edilir. 
4.3.  Malın/Ürünün/Hizmetin teslim masrafları (Kargo vb.) aksi belirtilmemiş ise Alıcıya aittir.
4.4. Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından Mal/Hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarından iptal edilir ise, Satıcı Mal/Hizmet'in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.5. Malın Satıcı tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat Alıcı tarafından teslim alınmasından önce Alıcı tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden Alıcı sorumludur.     Teslim anında ALICI’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI’nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun, varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden ve kurulumundan sorumludur.  Ürününün teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk SATICI’ya aittir. Sözleşme konusu ürün, SATICI tarafından eksiksiz ve sağlam teslim edilmesine rağmen ALICI teslimatı kabul etmez ise teslimat için yapılmış masraflardan sorumlu olacağını kabul eder. Teslimatın ALICI dışında bir 3.kişi veya kuruma yapılması talep edilmişse, bu kişilerin de teslimatı kabul etmemesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz ve teslimat için yapılmış olan masraflar ALICI’dan talep edilir. 
4.6  Alıcı, işbu Sözleşme'yi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcıya verilmesi gereken adres Mal/Hizmet'e ait temel özellikler, Mal/Hizmet'in vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.
4.7 Alıcı'nın, Sözleşme konusu Ürünü teslim almadan önce muayene etmeksizin; tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. Hasarlı ve ayıplı Mal/Hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. Kargo şirketi görevlisinden teslim alınan Mal/Hizmet'in hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.Teslimden sonra Mal/Hizmet'in sorumluluğu ve hasarlar Alıcı'ya aittir.
4.8. ALICI; Bu sözleşmede yazan ikametgah,mail, telefon bilgilerinin doğruluğunu beyan eder.  ALICI’nın, SATICI’ya bildirmiş olduğu bilgilerdeki herhangi bir değişikliği SATICI’ya (sözleşmedeki adres ve telefonları olmak kaydıyla) mail telefon veya iadeli taahhütlü mektupla bildireceğini, aksi takdirde sözleşmede yazılı adresine yapılacak gerek idari, gerekse hukuki tebligatların geçerli sayılacağını ve tebliğ konusunda herhangi bir itirazda bulunulmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
4.9. Sözleşme konusu her bir ürün,30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydıyla ALICI’nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak, ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilir. Sevke hazırlık aşamasında ve/veya sevk sırasında SATICI’nın iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen, engelleyici veya geciktirici durumların oluşması gibi mücbir sebeplerden dolayı, sözleşmeye konu olan ürünlerin teslimatının gecikeceği ön görüldüğünde, SATICI acil olarak bu durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu sebeple olağanüstü hallerde ve mücbir sebep durumlarında bu süre 45 güne kadar uzayabilir. 
4.10. Ödemenin ödeme seçeneklerinden hangisi ile yapılacağı aşağıda belirtilmiştir. Ödeme şartları (Nakit, Kredi Kartı, Banka Havalesi ) tarafların karşılıklı anlaşmaları sonucunda kabul edilmiştir. Tarafların anlaşmış olduğu ödeme şartlarına ALICI’nın uymaması sonucunda, yürürlükteki yasal faizler üzerinden vade farkı yansıtılacağını ALICI kabul eder. 
4.11. Mal veya hizmetin tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal veya hizmet bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal veya hizmeti 3 (üç) gün içinde Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat ve paketleme giderler ile kullanımdan kaynaklanan malın %10  bedeli oranında cezai şartı Alıcı ödemekle yükümlüdür.
4.12. ALICI, Kredi kartı aracılığıyla yapılan vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.13. Taksitli alışverişlerde, ALICI’nın kullandığı banka kampanyalar düzenleyerek ALICI’nın seçtiği taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanın inisiyatifindedir ve SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

MADDE 5 - GENEL HÜKÜMLER

5.1. ALICI, www.POSEBNA.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
5.2. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile herbir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
5.3. Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
5.4. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım klavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
5.5. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için iş bu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilirise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş Kabul edilir.

MADDE 6 – CAYMA, İADE VE İPTAL HAKKI

6.1. ALICI, sözleşme konusu ürürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde cayma hakkına sahiptir.
6.2. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün mesafeli sözleşmeler yönetmeliğinin ilgili madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması, kullanım hatası sonucu zarar görmemiş, yıpranmamış veya ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurlarının hasar görmemiş olması gerekmektedir. Ürün ve ürüne ait tüm parçaların eksiksiz, orijinal ambalajında, ürüne ait hediye olarak verilen promosyonlu, kampanyalı ürünlerin de aynı şekilde SATICI’ya gönderilmesi gerekmektedir. ALICI’dan kaynaklı ürünün değerinde azalma veya iadeyi imkânsızlaştıran durumların oluşması neticesinde ürün değeri veya değer azalışı ALICI tarafından karşılanır. ALICI bu durumu kabul eder.
6.3. ALICI, siparişini verdiği henüz kendisine teslimatı yapılmamış ürünleri, SATICI’ya yazılı bilgi vererek iptal etme hakkına sahiptir.
6.4. Hangi hallerde Cayma ve İade haklarının kullanılamayacağı aşağıda düzenlenmiştir; (İADE OLMAYACAK ŞEYLER BEYZANUR HANIM BELİRLEYECEKTİR.)
a)    ALICI’nın; Ev veya benzeri yerlere teslimatını istediği ürünün, teslim yerindeki ölçülere, taşıma veya başka nedenlerden dolayı oluşan olumsuz durumlarda, montaj ölçülerinin mekânla uyumsuz olması durumunda,
b)    ALICI’nın kendi isteği ve arzusuyla demonte olarak gönderilen ürünleri montaj veya kurulum yapması sonucunda ortaya çıkan durumlar karşısında,
c)    Alıcının isteğiyle kişiye özel olarak üretilen, üzerinde değişiklik veya ilave yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünlerde,
d)    Yatak, yastık gibi yapısı gereği kişiye özel ürünlerde,
e)    Kurulum yapılan mobilya ürünlerinde, (kurulum yapıldığı halde cayma olduğu takdirde 70 tl. Den az olmayacak şekilde ürün bedelinin %15 u oranında sökme bedeli ve taşıma,paketleme masraflarını da alıcı karşılayacaktır.
f)    Orijinal ambalajı ile iade edilmeyen montaj yapılması dolayısıyla  sıfır ürün olma özelliğini kaybeden ürünlerde,
g)    Anne, çocuk ve bebek sağlığı için orijinal ambalajı açılmış ürünlerde
6.5. ALICI’nın cayma hakkını kullanması, siparişe konu olan ürünün çeşitli mücbir sebeplerle tedarik edilememesi, tedarik edilmesinin imkânsızlaşması, ALICI tarafından iptal hakkının kullanılması veya hakem heyeti kararları ile ALICI’ya ürün bedelinin iadesine karar verilmesi hallerinde,  taşıma veya kargo masrafları ALICI’ya ait olmak üzere geri ürün/lerin eksiksiz-hasarsız-paketli iadesi kaydıyla; 
a)    Ürün, nakit olarak alınmışsa, ürünün SATICI’ya iadesinden itibaren 14 gün içinde ALICI’nın YAZILI olarak bildireceği hesaba ürün bedeli HAVALE/EFT yolu ile iade edilir.
b)    Ürün, Havale/EFT yolu ile satın alınmışsa, ALICI tarafından YAZILI olarak aksi bildirilmedikçe SATICI’ya ürün bedelinin gönderildiği hesaba, ürünün SATICI’ya iadesinden itibaren 14 gün içinde HAVALE/EFT yolu ile iade edilir.
c)    Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI’ya nakit para ile ödeme yapamaz.
d)    Ürün, Kredi Kartı Tek Çekim ile alınmışsa, ürünün SATICI’ya iadesinde para iadesi kredi kartına yapılır. 
e)    Ürün, Kredi Kartı ile Taksitli alınmışsa, banka prosedürleri gereği, taksit süresi ve ilgili taksit tutarlarına göre yapılır. 
6.7.385 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için, ALICI’nın yazılı Cayma Hakkı – İade talebini SATICI’ya bildirimi sonrasında SATICI’ya gönderilecek olan/gönderilmiş olan faturada iadeyle ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra tarafımıza ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir.

MADDE 7 - YETKİLİ MAHKEME/HUKUKİ UYUŞMAZLIK/YÜRÜRLÜK TARİHİ

7.1. İş bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar İZMİR Tüketici Hakem Heyetleri ile İZMİR Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
7.2 Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda SATICI’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
7.3 KVKK Aydınlatma ve veri işleme iznine ilişkin bilgilendirme iş bu sözleşme eki olarak  düzenlenmiş olup, iş bu sözleşmenin devamı niteliğindedir. KVKK linkine tıklayarak onaylamanız halinde sözleşme onaylanmış olacaktır. (KVKHK VE AYDINLATMA METNİ İÇİN TIKLAYINIZ.)

                           SATICI                                                                                                                                             ALICI
  
                        POSEBNA                                                                                 
                      (İMZA) TARİH                                                                                                                                 (İMZA) TARİH

 


Teslimat Bilgileri :
Teslim Edilecek Kişi :        
Teslimat Adresi :        
Telefon :        
E-Posta :        
Teslimat Tarihi :        
Teslim Şekli :        
Fatura Bilgileri :
Adı,Soyadı/ Unvanı :        
Adres :        
Telefon :        
E-Posta :        
Ödeme (Tahsilat) Bilgileri:
Ödeme Şekli

Havale  / EFT    
Ödenecek Toplam Tutar
(TÜM VERGİLER + KARGO  DAHİL)    …………. TL    
Sipariş tarihi :